Tillståndskontroll

– Kontroll av driftrum, lås, nödbelysning
– Ockulär kontroll av apparater och inre förbindningar
– Utlösningsprov, motionering, kontroll huvudkontakter o anslutning
– Reläprovning
– Brytarprovning
– Batterikapacitetsprovning
– Kontroll o funktionsprov tempvakt, oljenivå, anslutningar mm på transformator
– Kapacitetsprov batterier
– Kontroll likriktare och laddningsnivåer
– Kontroll jordsystem
– Kontroll av anslag
– Upprätta protokoll

Man pointing at controler