Termografering

EKAB utför termografering i alla typer av elanläggningar och dess kring-utrustning, stora som små.

EKAB har certifierad termograför med rätt kompetens för att utföra värmemätningar på elektriska anläggningar.

Genom termografering av elanläggningen när den är i drift kan felen upptäckas tidigt och allvarliga varmgångar med risk för driftstopp kan undvikas.

Termografering är en metod där man med infraröd (IR) teknik mäter värmestrålning och utläser temperaturdifferenser. Det är mycket enkelt att exakt lokalisera var den förhöjda temperaturen är.

Efter utvärdering och analys av de digitala värmebilderna upprättas ett protokoll med felrapporter och förslag på åtgärder för att undvika driftstörning.

Med termografering sänker man de totala underhållskostnaderna.

I Sverige beräknar man att c:a 25% av alla bränder startar i el-anläggningar.

Kontakta gärna

Man using thermomether in electrical installation

Termografering.

Picture of a thermography ultrasound machine

Termografering ultraljud