Om oss

EKAB ELKRAFTSERVICE AB

Är ett företag som specialiserat sig på service och förebyggande
underhåll av ställverk- och transformator-anläggningar 0,4-30kV.

EKAB kan med rätt kompetens erbjuda våra kunder service o förebyggande underhåll samt åtgärdsförslag för en driftsäker anläggning.

EKAB har moderna tekniska hjälpmedel för all typ av mätning, provning och analys i elkraftanläggningar.

EKAB avhjälper fel och brister i anläggingen så att kunden får en säker drift vad gäller både sak och person.

EKAB startades 1979 och har idag kontor i Saltsjö-Boo med 19 anställda varav 15 st är servicetekniker eller ingenjörer.

EKAB har således 40 års erfarenhet och därmed en både djup och bred kompetens.