Elkvalité

Dagens utrustning och apparater kräver hög elkvalité för en säker funktion.

Ekab har modern utrustning för nätanalyser och kan normenligt möta alla förekommande elkvalitetsparamterar.

Vi åtar oss uppdrag inom:

  • Analys elmiljö och elkvalité
  • Upprättande av selektivplaner
  • Anläggningsberäkning 
Man working on machine

Dagens utrustning och apparater kräver hög elkvalité för en säker funktion.