Eldriftansvar o Jour

En periodisk inspektion utföres regelbundet vilken dokumenteras i protokoll.

EKAB har jour via bemannad larmcentral dygnet runt med maximalt 1 timmes inställelsetid.

Innehavare av en anläggning ansvarar för att föreskrifters krav på säkerhet för person och egendom uppfylls. EKAB åtar sig dessa uppdrag för högspäningsabonnenter i Stockholm med kringkommuner.

Man posing next to EKAB van

Jour o beredskap

Photo of a measuring instrument

Instrument

Man performing inspection of electrical responsibility

Inspektion eldriftansvar